خبرهای روز :

روابط عمومی

1400/06/31 هفته دفاع مقدس گرامی باد

هفته دفاع مقدس گرامی باد

نمایش همه ی اخبار

امور آرد و نان

1400/06/21 جلسه با نانوایان شهرستان جعفریه

جلسه با نانوایان شهرستان جعفریه

نمایش همه ی اخبار

امور بازرگانی

1400/04/27 بازتاب رسانه‌ای گفتگوی مدیر کل محترم غله و خدمات بازرگانی استان قم در روزنامه‌ها

بازتاب رسانه‌ای گفتگوی مدیر کل محترم غله و خدمات بازرگانی استان قم در روزنامه‌ها

نمایش همه ی اخبار

مجتمع ذخیره سازی و آزمایشگاه

1400/06/24 بازتاب رسانه‌ای بازدید فرماندار و مدیرکل محترم غله

بازتاب رسانه‌ای بازدید فرماندار محترم قم و مدیرکل محترم غله و خدمات بازرگانی استان قم از سیلو

نمایش همه ی اخبار